This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Každá ďalšia vrstva predstavuje ďalšiu úroveň spoľahlivosti strešnej krytiny.
Viacvrstvové šindle sú zárukou bezpečnosti vášho domova na desaťročia.
Spoľahlivosť
každej vrstvy
Viacvrstvové šindle TechnoNIKOL SHINGLAS majú neopakovateľnú trojrozmernú farbu, čo dodáva atraktívnu objemnosť celej streche.
Trojrozmerná
farba
Vďaka použitiu hrubozrnného čadičového granulátu sú šindle TechnoNIKOL SHINGLAS spoľahlivo chránené proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.
Čadičový
povrch
Dávame oficiálnu záruku na šindle na dobu od 10 do 60 rokov, v závislosti od radu.
Záruka
Prečítajte si viac o šindľoch SHINGLAS
Šindle TechnoNIKOL SHINGLAS – to je záruka komfortu a bezpečnosti vášho domu!

Šindle TechnoNIKOL SHINGLAS zvýrazňuje individualitu a architektonický štýl každej budovy. Okrem toho dávame záruku na šindle na dobu do 60 rokov, v závislosti od radu!

Závody na výrobu šindľov SHINGLAS získali certifikáciu podľa medzinárodnej normy ISO 900:2008 „Systém manažmentu kvality. Požiadavky“. 


Je to oficiálny dokument, potvrdzujúci zhodu kvality práce a služieb podniku prísnej norme kvality ISO. V závode SHINGLAS sa pomocou počítačového systému riadenia kontroluje celý technologický postup, niekoľkokrát za deň sa kontroluje kvalita materiálu, opúšťajúceho dopravník. Používame výhradne najlepšie suroviny od najväčších európskych dodávateľov. 

Podklad pre asfaltové šindle je zo skleneného rúna. Zhora a zdola ho obklopuje modifikovaný asfalt. Vrchná (lícová) vrstva sa vyrába z čadičového posypu, zdola má vrstvu mrazuvzdornej hmoty, vyrobenej z asfalto-polymérového materiálu. Certifikácia v Európe – je to povinný postup, ktorý absolvujú výrobky dodávané na export. Asfaltové šindle SHINGLAS – jediné v Rusku, ktoré majú označenie zhody s požiadavkami európskych noriem.