Každá ďalšia vrstva predstavuje ďalšiu úroveň spoľahlivosti strešnej krytiny.
Viacvrstvové šindle sú zárukou bezpečnosti vášho domova na desaťročia.
Spoľahlivosť
každej vrstvy
Viacvrstvové šindle TechnoNIKOL SHINGLAS majú neopakovateľnú trojrozmernú farbu, čo dodáva atraktívnu objemnosť celej streche.
Trojrozmerná
farba
Vďaka použitiu hrubozrnného čadičového granulátu sú šindle TechnoNIKOL SHINGLAS spoľahlivo chránené proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom.
Čadičový
povrch
Dávame oficiálnu záruku na šindle na dobu od 10 do 60 rokov, v závislosti od radu.
Záruka