This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.
Подбор черепицы

Výber farby šindľov na modeli domu

Špeciálny výstup z vývoja našej spoločnosti, ktorý bude užitočný pre architektov, dizajnérom a majiteľom domov, ktoré sa stavajú – program on-line na výber farby šindľov na modeli domu. Jednoduché a intuitívne zrozumiteľné rozhranie vám umožní vybrať si farbu asfaltových šindľov, ich originálnu povrchovú úpravu a dezén podľa farebného riešenia stien budovy. Náš programový produkt vám umožní nájsť a uvidieť na modeli domu tú kombináciu, ktorá pomôže urobiť dom, ktorý sa stavia, ideálnym domom.

  1. Na zobrazení modelu doma je potrebné vybrať farbu stien budovy.

  2. Na výber farby a povrchovej úpravy šindľov použite ponuku v spodnom ľavom rohu.

  3. Z ponúknutých kolekcií si treba vybrať ten variant, ktorý bude, podľa vášho názoru, ideálnou kombináciou strešnej krytiny a stien budovy.

Zadajte parametre vašich šindľov

Výber podkladových rohoží úžľabia a hrebeňovo-rímsových šindľov

Špeciálny výstup z vývoja našej spoločnosti, ktorý bude užitočný pre architektov, dizajnérom a majiteľom domov, ktoré sa stavajú – program on-line na výber farby šindľov na modeli domu. Jednoduché a intuitívne zrozumiteľné rozhranie vám umožní vybrať si farbu asfaltových šindľov, ich originálnu povrchovú úpravu a dezén podľa farebného riešenia stien budovy. Náš programový produkt vám umožní nájsť a uvidieť na modeli domu tú kombináciu, ktorá pomôže urobiť dom, ktorý sa stavia, ideálnym domom.