This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Nákupný kôš0 ₽

Ваш регион: Москва
Мы уже задали климатические условия для вашего региона.
Вы можете отредактировать условия вручную для получения более точных рекоммендаций
Назад к региону
-500 C 00 C +500 C
Для вашего региона мы рекомендуем

Подбор черепицы

Výber farby šindľov na modeli domu

Špeciálny výstup z vývoja našej spoločnosti, ktorý bude užitočný pre architektov, dizajnérom a majiteľom domov, ktoré sa stavajú – program on-line na výber farby šindľov na modeli domu. Jednoduché a intuitívne zrozumiteľné rozhranie vám umožní vybrať si farbu asfaltových šindľov, ich originálnu povrchovú úpravu a dezén podľa farebného riešenia stien budovy. Náš programový produkt vám umožní nájsť a uvidieť na modeli domu tú kombináciu, ktorá pomôže urobiť dom, ktorý sa stavia, ideálnym domom.

  1. Na zobrazení modelu doma je potrebné vybrať farbu stien budovy.

  2. Na výber farby a povrchovej úpravy šindľov použite ponuku v spodnom ľavom rohu.

  3. Z ponúknutých kolekcií si treba vybrať ten variant, ktorý bude, podľa vášho názoru, ideálnou kombináciou strešnej krytiny a stien budovy.

Zadajte parametre vašich šindľov

Výber podkladových rohoží úžľabia a hrebeňovo-rímsových šindľov

Špeciálny výstup z vývoja našej spoločnosti, ktorý bude užitočný pre architektov, dizajnérom a majiteľom domov, ktoré sa stavajú – program on-line na výber farby šindľov na modeli domu. Jednoduché a intuitívne zrozumiteľné rozhranie vám umožní vybrať si farbu asfaltových šindľov, ich originálnu povrchovú úpravu a dezén podľa farebného riešenia stien budovy. Náš programový produkt vám umožní nájsť a uvidieť na modeli domu tú kombináciu, ktorá pomôže urobiť dom, ktorý sa stavia, ideálnym domom.