This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Montáž asfaltových strešných šindľov

Práce pri montáži šindľov SHINGLAS môžu pre vás zrealizovať naši partneri. Podrobnosti nájdete v sekcii Kto zmontuje?

Prevziať návod na montáž SHINGLAS

Určite ste si všimli, že mnohé domy sú pokryté šindľom – t.j. kusovou strešnou krytinou, ktorá budove dodáva úplne iný vzhľad: ušľachtilý, solídny a esteticky atraktívny.

Skrýva sa za tým, samozrejme, práca odborníkov, ako je montáž šindľov, vykonávaná pri zohľadnení odporúčaní výrobcu, čo krytine umožní slúžiť po dlhé roky a spoľahlivo chrániť budovu pred pôsobením okolitého prostredia, nepriaznivého počasia a dodáva jej úhľadný a pôsobivý vzhľad. Kladenie šindľov je úlohou profesionálov. Špecialisti na strešnú krytinu si s ňou poradia na výbornú.

No a čo robiť, ak vznikla potreba robiť práce samostatne? V tomto prípade vám ponúkame možnosť zoznámiť sa s našim návodom na praktickú realizáciu montáže šindľov: všimnite si aj videošot a fotografie, kde je bezprostredne prezentovaná práca špecialistov na objektoch ľubovoľnej zložitosti.

1. krok: Príprava podkladu

Začneme teda rozbor technológie montáže krytiny zo šindľov z prípravy podkladu. Všimnite si, že pri výstavbe krokvových konštrukcií je významným momentom spoľahlivé upevnenie pätiek krokiev. Odporúčame venovať pozornosť úprave dreva ochrannými prípravkami.

Postavenie a montáž konštrukcií krovu:2. krok: Montáž parotesnej zábrany

3. krok: Montáž strešných šindľov


Podrobné konzultácie o konštrukcii asfaltových šindľov a ich kladení získate telefonicky na horúcej linke ochrannej známky TechnoNIKOL Shinglas — +420-737-226-115.