Výpočet zastrešenia

Výpočet zastrešenia

Prijali ste rozhodnutie o výbere materiálu strechy alebo sa ešte zamýšľate, na ktorej kolekcii šindľov zastavíte svoj výber, ale už teraz môžete vypočítať množstvo potrebného materiálu.

V tom vám pomôže špeciálna služba, ktorú sme vyvinuli – kalkulátor výpočtu strešnej krytiny.

Výpočet strechy on-line vám umožní okamžite získať dôležité informácie – po zadaní potrebných parametrov program okamžite vydá dokument, ktorý si môžete vytlačiť alebo uložiť na počítači.

Na výpočet materiálu strechy stačí poznať základné rozmery budovy, ale na získanie najpresnejších údajov bude dobré, ak si vopred urobíte niektoré merania alebo si pozriete projekt domu.

Celý postup si od vás vyžiada len niekoľko minút.

Dolu uvádzame rad jednoduchých operácií na výpočet strešnej krytiny

1.    Vytvoríme základný prvok: klikneme na tlačidlo „Pridať“ a volíme typ strechy. Stlačíme „Ďalej“.
2.    V ďalšom kroku vyberáme variant zadávania rozmerov: v prípade ak poznáte uhol sklonu strechy alebo naopak – ak nie je známy – vyberáme príslušný bod a prechádzame k formuláru zadávania nameraných hodnôt.
3.    Po zadaní rozmerov stlačte „Hotovo“. 
4.    Ďalej vytvoríme prídavné prvky (môže sa pridať niekoľko): 

  • Najprv klikneme na „Pridať“ pod prvým zobrazením domčeka a vyberáme typ prídavného prvku. Stlačíme „Ďalej“.
  • Upozorňujeme na variant zadávania rozmerov: so známym sklonom alebo bez neho.
  • Zadáme rozmery prídavného prvku a stlačíme „Hotovo“.
  • Podobne môžete pridávať iné prídavné prvky na streche.

5.    Po zadaní všetkých prídavných prvkov stlačíme „Výpočet“ a dostávame výsledok. 

Získaný výsledok vidíte okamžite a môžete si ho vytlačiť tak, ako budete chcieť. A takisto uložiť na svojom počítači vo formáte PDF alebo XLS.