Záruka

Na tejto stránke si môžete vyplniť záruku na asfaltové šindle SHINGLAS Vyberte si spôsob, ktorý je pre Vás najpohodlnejší: 

1. Otvorte formulár záručného certifikátu a vyplňte ho rukou:

Záručný certifikát na jednovrstvovú strešnú krytinu
Záručný certifikát na viacvrstvovú strešnú krytinu

2. Alebo vyplňte nižšie uvedený online formulár, kedy obdržíte formulár s informáciami o Vašom nákupe na e-mail. Potom ho otvorte. 

Vyplnený certifikát je platný,pokiaľ obsahuje pečiatku predajcu, podpis jeho predstaviteľa a všetky potrebné informácie o použitom materiáli. 

Po vyplnení certifikátu je nutné obrátiť sa na Predajcu, aby jeho predstaviteľ overil certifikát svojim podpisom a pečiatkou organizácie. 

Pripomíname, že:

  • záruka na trojvrstvovú laminovanú strešnú krytinu série ATLANTIKA, CONTINENT predstavuje 60 rokov!
  • záruka na dvojvrstvovú laminovanú strešnú krytinu série WESTERN predstavuje 55 rokov!
  • záruka na dvojvrstvovú laminovanú strešnú krytinu série RANCHO predstavuje 30 rokov!
  • záruka na dvojvrstvovú laminovanú strešnú krytinu série JAZZ predstavuje 50 rokov!
  • záruka na dvojvrstvovú laminovanú strešnú krytinu série COUNTRY predstavuje 50 rokov!
  • záruka na pružnú strešnú krytinu ULTRA predstavuje 50 rokov!
  • záruka na pružnú strešnú krytinu série KLASIK, KOMFORT predstavuje 30 rokov!
  • záruka na pružnú strešnú krytinu série FINSKÁ predstavuje 20 rokov

Podmienky záruky na jednovrstvový asfaltový šindeľ
Podmienky záruky na viacvrstvový asfaltový šindeľ

Žiadosť on-line
vyplňte meno
vyplňte mesto
vyplňte adresu
vyplňte názov objektu
vyplňte kontaktné telefónne číslo
vyplňte e-mail
uveďte dátum predaja šindľov
Uveďte kód šarže
Uveďte množstvo materiálu
uveďte názov firmy predávajúceho
zadajte adresu firmy zástupcu
uveďte telefón predajca
uveďte priezvisko, meno, druhé meno predávajúceho
Uveďte rad
Uveďte kolekciu
Uveďte farbu